سررسید ترمو

نام محصول: سررسید ترمو .
فرمت: دستیار ماهانه ، دستیار هفتگی ، دو روز درصفحه، روز شمار .
جلد: ترمو کبریتی .
رنگ: مشکی و سورمه ای .
صحافی: ته دوخت .