سررسید دستیار ماهانه شرانگ

نام محصول: سررسید دستیار ماهانه شرانگ .
فرمت: ماه شمار .
جلد: ترمو شرانگ .
رنگ: قرمز و سورمه ای .
صحافی: ته دوخت .