سررسید دو روز در صفحه شرانگ

نام محصول: سررسید دو روز در صفحه شرانگ .
فرمت: دو روز شمار .
جلد: چرم مصنوعی .
رنگ: قرمز و سورمه ای .
صحافی: ته دوخت .