یادداشت جیبی

نام محصول: یادداشت جیبی .
9 x 16 :سایز .
جلد: ترمو ، چرم ، گالینگور .
صحافی: ته دوخت .