یادداشت مهندسی

نام محصول: یادداشت مهندسی .
13 x 21 :سایز .
جلد: ترمو ، چرم ، گالینگور .
صحافی: ته دوخت .