یادداشت مگنتی

نام محصول: یادداشت مگنتی .
7.5 x 10 :سایز .
جلد: مقوای گلاسه با روکش سلفون .
صحافی: ته چسب .