یادداشت کوچک

نام محصول: یادداشت کوچک .
9.5 x 13.5 :سایز .
جلد: مقوای گلاسه با روکش سلفون .
صحافی: ته چسب .