ست هدیه مدیران

نام محصول: ست هدیه مدیران .
شامل : سررسید ، پاور بانک ، یادداشت پاسپورتی .
جعبه سازی : جلد سخت .
نوع روکش : پارچه ، جاجیم ، اشپالت .
فهرست