:آدرس

تهران ، خیابان جردن ، بالاتر از میرداماد خیابان تابان غربی پ ۶۷ واحد ۴

:تلفن

88897567-9

:پست الکترونیک

info@tijco.com