Blog

ایمنی سررسید

با مشاهده تیتر به راحتی می توان حدس زد که می خواهیم در مورد سررسید با شما صحبت کنیم. با […]

تقویم در دوره ساسانیان

در سال 226 بعد از میلاد اردشیر بابکان فرزند بابک با شکست دادن اردوان پنجم سلسه ساسانی را تاسیس نمود […]

تقویم در دوره اشکانیان

بعد از سرکوب شدن دوره سلوکیان،اشک حکومت اشکانیان را بنیان گذاری کرد و به این ترتیب اشکانیان یکی از طولانی […]

تقویم در زمان سلوکیان

در سال 330 با حمله اسکندر به ایران در زمان هخامنشیان و مغلوب کردن او دوره هخامنشیان در زمان داریوش […]

تقویم در دوره هخامنشیان

چگونگی شمارش روزها و یا تقویم و سررسید در دوره هخامنشیان به علت فقدان مدارک و اسناد که دارای تاریخ مشخصی […]

تاریخچه سررسید و تقویم

  سررسید و تقویم ازجامعه ای به وجود آمد که کارشان کشاورزی بود. کشاورزان برای آنکه بتوانند زمان کشت و […]